בן שיח

בן שיח - צמחים הגדלים כצמחים קטנים 1-50 סנטימטר, חלק מהצמחים של הבן שיח יכול לגדול כשיח במצב שונה או למטרה אחרת, לכל צורת חיי הצמח